مستهدف - New Portfolio

MMY

مستهدف
Individual Investor
Ranked #306,806 out of 607,508 TipRanks' Investors
Success Rate
43%
6 out of 14
profitable transactions
Average Return
-11.62%
Average return
per transaction
Share this portfolio:

Portfolio Gain

1-Month Return▲ 20.91%
6-Month Return▼ 15.86%
12-Month Return▼ 31.12%
YTD Return▲ 20.91%
Total Return▼ 38.16%

Best Trade

Opened at
Closed at
Gain▲ 59.75%

Bio

Performance

21.51%0-21.51%
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
TipRanks AverageS&P 500Investor Portfolio
▼ 10.15%▼ 8.25%▼ 10.03%
▲ 12.28%▲ 9.21%▲ 3.93%
▼ 5.22%▼ 4.08%▼ 5.52%
▼ 14.21%▼ 9.24%▼ 17.65%
▼ 2.92%▲ 8.13%▲ 3.44%
▲ 6.26%▲ 5.56%▼ 0.12%
▼ 11.62%▼ 5.76%▼ 13.44%
▲ 21.51%▲ 6.08%▲ 20.91%

Recent Activity

Company Name
% of Portfolio
Return
No. of Transactions
Last Transaction
Date
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
wp9co9upi2h
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
6cvwwu02m8
w8cefga
w8cefga
w8cefga
w8cefga
w8cefga
w8cefga
w8cefga
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
eb5xcmeborc
144isxe0zyk
144isxe0zyk
144isxe0zyk
144isxe0zyk
144isxe0zyk
144isxe0zyk
144isxe0zyk
2xudhjki81i
2xudhjki81i
2xudhjki81i
2xudhjki81i
2xudhjki81i
2xudhjki81i
2xudhjki81i
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
c2wq2nh249f
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
fsp08kd2y1c
7uxn360qd4
7uxn360qd4
7uxn360qd4
7uxn360qd4
7uxn360qd4
7uxn360qd4
7uxn360qd4
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
p0a44pbrk3
To view investors' portfolios
Sign Up For Free
Inpixon
▼ 91.02%
2
Close
Sep 18, 2022
Suncor Energy
▲ 59.75%
2
Close
Sep 18, 2022
Automatic Data Processing
▲ 41.57%
2
Close
Sep 18, 2022
Live Nation Entertainment
▼ 3.88%
2
Close
Sep 18, 2022
Skillsoft
▼ 78.61%
2
Close
Sep 18, 2022
Electronic Arts
▼ 9.89%
2
Close
Sep 18, 2022
Intel
0%
▼ 3.05%
1
Open
Sep 17, 2022
Rio Tinto
0%
▲ 41.38%
1
Open
Sep 17, 2022
Oracle
0%
▲ 29.99%
1
Open
Sep 17, 2022
ChargePoint Holdings
0%
▼ 31.49%
1
Open
Sep 17, 2022
Magnolia Oil & Gas
0%
▲ 5.36%
1
Open
Sep 17, 2022
Energy Transfer
0%
▲ 14.74%
1
Open
Sep 17, 2022
Lucid Group
20.2%
▼ 63.45%
1
Open
Feb 23, 2021
Nio
79.8%
▼ 74.12%
1
Open
Feb 23, 2021