เจษฏาเชยวิทย์ - New Portfolio

335DFB6A

เจษฏาเชยวิทย์
Individual Investor
Ranked #34,257 out of 609,522 TipRanks' Investors
Success Rate
66%
280 out of 424
profitable transactions
Average Return
10.28%
Average return
per transaction
Share this portfolio:

Portfolio Gain

1-Month Return▲ 23.87%
6-Month Return▲ 18.21%
12-Month Return-
YTD Return▲ 23.87%
Total Return▲ 27.93%

Best Trade

Opened at
Closed at-
Gain▲ 963.64%

Bio

tayansing14@gmail.com

Performance

21.80%0-21.80%
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
Feb 2023
TipRanks AverageS&P 500Investor Portfolio
▲ 12.28%▲ 9.21%▲ 3.27%
▼ 5.22%▼ 4.08%▲ 1.80%
▼ 14.21%▼ 9.24%▼ 10.83%
▼ 2.92%▲ 8.13%▲ 5.40%
▲ 6.26%▲ 5.56%▲ 4.25%
▼ 11.62%▼ 5.76%▲ 0.28%
▲ 21.25%▲ 6.29%▲ 21.80%
▲ 3.17%▲ 1.06%▲ 1.70%

Recent Activity

Company Name
% of Portfolio
Return
No. of Transactions
Last Transaction
Date
fm80u1pghp
fm80u1pghp
fm80u1pghp
fm80u1pghp
fm80u1pghp
fm80u1pghp
fm80u1pghp
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
ejtw8rqh78f
sims4d5m2l
sims4d5m2l
sims4d5m2l
sims4d5m2l
sims4d5m2l
sims4d5m2l
sims4d5m2l
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
wogr6w4jbc
debv2hbsgca
debv2hbsgca
debv2hbsgca
debv2hbsgca
debv2hbsgca
debv2hbsgca
debv2hbsgca
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
7zj22cvwp6n
pos5ua9ki
pos5ua9ki
pos5ua9ki
pos5ua9ki
pos5ua9ki
pos5ua9ki
pos5ua9ki
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
d99st3vjw6i
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
0hxltl9jrgmk
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
wbwwg0ys22k
To view investors' portfolios
Sign Up For Free
GE Healthcare Technologies Inc
0%
▲ 15.74%
1
Open
Jan 04, 2023
Continental Resources
▲ 8.03%
2
Close
Nov 23, 2022
Chee
0.00%
2
Close
Nov 11, 2022
ironSource
▼ 23.70%
3
Close
Nov 04, 2022
Alleghany
▲ 0.88%
2
Close
Oct 18, 2022
Apple
1.7%
▲ 0.44%
2
Buy
Oct 10, 2022
Snap
0.12%
▼ 12.21%
2
Buy
Oct 10, 2022
Alphabet Class A
1.18%
▼ 3.76%
2
Buy
Oct 10, 2022
GoldMining
0.01%
▲ 40.78%
2
Buy
Oct 10, 2022
Golden Ally Lifetech Group
0.01%
▼ 7.44%
2
Buy
Oct 10, 2022
Barrick Gold
0.23%
▲ 31.13%
2
Buy
Oct 10, 2022
Palladium One Mining
0.01%
▼ 36.95%
2
Buy
Oct 10, 2022
Platinum Group Metals
0.02%
▲ 15.13%
2
Buy
Oct 10, 2022
Platinum Studios
0%
0.00%
2
Buy
Oct 10, 2022
Meta Platforms
1.79%
▲ 3.71%
2
Buy
Oct 10, 2022
Meta Data Limited ADS
0.01%
▼ 0.90%
2
Buy
Oct 10, 2022
Mobilicom Ltd. ADR
0.02%
▼ 37.69%
2
Buy
Oct 10, 2022
Altria Group
0.56%
▲ 14.89%
2
Buy
Oct 10, 2022
Mogo Finance Technology
0.01%
▼ 2.07%
2
Buy
Oct 10, 2022
Mogu
0.03%
▲ 29.42%
2
Buy
Oct 10, 2022