תיק ראשי - New Portfolio

David Chenkov

תיק ראשי
Individual Investor
Ranked #54,285 out of 610,515 TipRanks' Investors
Success Rate
85%
11 out of 13
profitable transactions
Average Return
16.48%
Average return
per transaction
Share this portfolio:

Portfolio Gain

1-Month Return▲ 26.35%
6-Month Return▲ 4.94%
12-Month Return-
YTD Return▲ 31.69%
Total Return▲ 18.10%

Best Trade

Opened at
Closed at-
Gain▲ 45.18%

Bio

A beginner that try to make some many to eat McDonald every Day

Performance

21.94%0-21.94%
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
Feb 2023
TipRanks AverageS&P 500Investor Portfolio
▲ 12.28%▲ 9.21%▲ 1.61%
▼ 5.22%▼ 4.08%▲ 1.64%
▼ 14.21%▼ 9.24%▼ 19.08%
▼ 2.92%▲ 8.13%▲ 0.10%
▲ 6.27%▲ 5.56%▲ 17.13%
▼ 11.62%▼ 5.76%▼ 8.47%
▲ 21.27%▲ 6.29%▲ 21.94%
▲ 3.55%▲ 0.82%▲ 8.00%

Recent Activity

Company Name
% of Portfolio
Return
No. of Transactions
Last Transaction
Date
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
holxgwtxgzu
k8g3my54bue
k8g3my54bue
k8g3my54bue
k8g3my54bue
k8g3my54bue
k8g3my54bue
k8g3my54bue
29sreaq9up
29sreaq9up
29sreaq9up
29sreaq9up
29sreaq9up
29sreaq9up
29sreaq9up
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
ijo0wz9zu
k86za7wguwk
k86za7wguwk
k86za7wguwk
k86za7wguwk
k86za7wguwk
k86za7wguwk
k86za7wguwk
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
7jvkmnu7vhm
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
efu5vz7rlq
i8fmfa
i8fmfa
i8fmfa
i8fmfa
i8fmfa
i8fmfa
i8fmfa
ytguxga4tup
ytguxga4tup
ytguxga4tup
ytguxga4tup
ytguxga4tup
ytguxga4tup
ytguxga4tup
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
9kpwcxnm31
To view investors' portfolios
Sign Up For Free
Upwork
7.79%
▲ 16.14%
1
Open
Nov 20, 2022
Marathon Oil
▲ 18.17%
2
Close
Sep 02, 2022
Marvell
16.74%
▼ 1.31%
1
Open
Sep 02, 2022
General Motors
▲ 11.21%
2
Close
Aug 20, 2022
Dish Network
13.62%
▼ 16.04%
1
Open
Aug 20, 2022
ironSource
▲ 28.88%
3
Close
Aug 08, 2022
ZIM Integrated Shipping Services
9.93%
▼ 40.00%
1
Open
Jul 24, 2022
Meta Platforms
4.7%
▲ 11.65%
1
Open
Jul 24, 2022
Taboola.com
5.63%
▲ 43.51%
1
Open
Jul 24, 2022
Under Armour
5.21%
▲ 40.09%
1
Open
Jul 24, 2022
Uber Technologies
9.07%
▲ 45.18%
1
Open
Jul 24, 2022
Nvidia
17.09%
▲ 23.95%
1
Open
Jul 24, 2022
SoFi Technologies
3.72%
▲ 14.71%
1
Open
Jul 24, 2022